"Aikido u čovjeku ne budi agresivnost i ne zavarava ga da je dobio izuzetnu snagu i moć, već ga vraća prirodi i njenim zakonima"- Bindokan dojo se trudi povezati efikasnost tradicije sa modernim pristupom metodologije aikida.

Program polaganja

Ovaj program je službeno odobren od WORLD AIKIDO HEADQUARTERSA i HRVATSKOG AIKIDO SAVEZA. Komisija za ispitivanje se sastoji od instruktora Alen Zita 2.DAN Aikikai, koji je ovlašten od predsjednika komisije Dojo-cho Robert Malić 4.DAN AIKIKAI, da vrši ispitivanja i dodjeljuje zvanja nakon ispunjenih uvjeta kandidata za polaganje, te samog polaganja.

KYU ( domajstorsko zvanje ) ima 7 ( sedam ), a gradacija ide od sedmog pa do prvog KYU-a.

Polaganja se odvijaju dva puta u godini: lipanj i prosinac.

Polaganje
7.KYU - Bijeli pojas / min. 2,5 mjeseca treniranja

Ki-testovi i vježbe

 1. Seiza - japanski način sjedenja sa stopalima ispod
 2. Shizentai - prirodni stav (za širinu ramena)
 3. Orenaite - “nesavitljiva ruka”, testirana u hanmi stavu (jedna noga naprijed)
 4. Koho Tento Undo - relaksacija leđa sa vraćanjem u sjedeći, klečeći i stojeći stav
 5. Ushiro Ukemi (obični) - kotrljanje unazad preko ramena, iz klečeće i stojeće pozicije
 6. Mae Ukemi (obični) - kotrljanje naprijed preko ramena, iz klećeće i stojeće pozicije
 7. Kokyudosa - partneri u seizi ,vježba za razvijanje “snage disanja"

Tehnike

 1. Katate kosa tori Kotegaeshi - dijagonalni hvat zgloba / poluga izvrtanja prema vani i poluga na podu
 2. Kata tori Ikkyo - hvat ovratnika / ”Prva poluga” i poluga na podu
 3. Katate kosa tori Kokyunage - dijagonalni hvat zgloba / “bacanje s osjećajem timinga” kontrola partnerove glave
6.KYU - Bijeli sa 1 žutom oznakom / min. 6 mjeseca treniranja

Ki-testovi i vježbe

 1. Ushiro Ukemi (s amortizacijom) - kotrljanje unazad preko ramena s udarcem te vraćanje u stojeću poziciju
 2. Mae Ukemi(s amortizacijom) - kotrljanje naprijed preko ramena s udarcem te vraćanjem u stojeću poziciju
 3. Suburi – Shomenuchi,Yokomenuchi i Munetsuki (bazični napadi praznom rukom)
 4. Funagoki Undo - “Vježba veslanja”;izvlačenje tijelom
 5. Shomenuchi Ikkyo Undo - dizanje i spuštanje ruka, kao rezanje sa sabljom
 6. Renzoku Kokyudosa - naizmjenična kokyudosa prakticirana bez stanke

Tehnike

 1. Shomenuchi Kokyunage - napad odozgo na glavu / ”timing bacanje” kontrola partnerove glave
 2. Katate tori Shihonage - hvat na istoj strani / ”tehnika četiri smjera”
 3. Shomenuchi Iriminage - napad odozgo na glavu/ ”bacanje ulaskom” vođenje partnera
 4. Kata tori Nikyo - hvat ovratnika / ”Druga poluga” i poluga na podu
5.KYU - Bijeli pojas sa 2 žute oznake / min. 6 mjeseci treniranja

Ki-testovi i vježbe

 1. Hanmi no kamae - “stav sa pola tijela”
 2. Banzai no kamae - stav jahaći, ruke iznad glave, savijen malo prema nazad
 3. Zengo Undo - spuštanje i dizanje ruka sa okretom u mjestu za 180 stupnjeva
 4. Happo Undo - vježba kao maloprije, sa rezanjem u 8 smjerova
 5. Tekubidosa Undo - križanje dlanova ispred glave i ispred lica
 6. Kamae sa Bokkenom - prikaz 5 osnovnih stavova
 7. Bokken i Jo suburi - prikaz osnovnih udaraca sa sabljom i štapom

Tehnike

 1. Shomenuchi Kotegaeshi - udarac na glavu / izvrtanje zgloba prema vani, sa polugom na podu
 2. Shomenuchi Ikkyo - udarac na glavu / ”Prva poluga”, i poluga na podu
 3. Katate tori Sankyo - hvat na istoj strani / ”Treća poluga” završetak sa bacanjem i kontrolom
 4. Yokomenuchi Sokumen Iriminage - bočni udarac u glavu / ekstenzija protivnikove glave; bacanje kao Sayu Undo
 5. Munetsuki Kotegaeshi - udarac u grudi / ”izvrtanje zgloba vani” i poluga na podu
 6. Katatetori Kaitennage - hvat na istoj strani / bacanje bokom”; tenkan varijanta
4.KYU - Bijeli pojas sa 1 plavom oznakom / min. 6 mjeseci treniranja

Ki-testovi i vježbe

 1. Ushirosori - savijanje unazad u Hanmi stavu
 2. Maekagami - sagnut prema naprijed u hanmi stavu
 3. Sayu Undo - ekstenzija ruka na lijevo i na desno te spuštanje bokova
 4. Sayu choyaku Undo - vježba kao maloprije sa kretanjem na lijevo i na desno
 5. Udefuri Undo - vježba koordinacije ruka i bokova
 6. Udefuri Choyaku Undo - vježba kao maloprije sa irimi tenkanom
 7. Ushirotori Undo - vježba obrane od obuhvata
 8. Ushirotekubi tori Undo - oslobađanje hvata od straga saginjanjem i istezanjem protivnika u pad
 9. Shikko - hodanje i okretanje na jednom koljenu
 10. Taisabaki Toshu - izmicanja i akumulacija napada u prvom kontaktu protiv hvatova i napada

Tehnike

 1. Yokomenuchi Shihonage - bočni udarac u glavu / ”bacanje četiri smjera”
 2. Ushirotekubi tori Kokyunage - hvat zglobova straga / “bacanje projekcijom” istezanjem i bacanjem naprijed
 3. Ushirotekubi tori Kotegaeshi - hvat zglobova straga / “izvrtanje prema vani”, sa polugom na podu
 4. Kata tori Yonkyo - hvat ovratnika / ”četvrta poluga”
 5. Ryotetori Tenchinage - hvat oba zgloba / ”bacanje Nebo-Zemlja”
 6. Ryote tori Kokyunage - hvat oba zgloba / projekcija u smjeru napada

Poželjan HAS SEMINAR

3.KYU - Bijeli pojas sa 2 plave oznake / min. 12 mjeseci treniranja

Ki-testovi i vježbe

 1. Yoko Ukemi - “leteći bočni pad”, amortizacija rukom
 2. Tenkan Undo - okret u mjestu i sa iskorakom, “otvaranje vrata

Tehnike

 1. Ushirohiji tori Kotegaeshi - hvat za laktove od straga / izvrtanje zgloba
 2. Munetsuki Kokyunage - udarac u grudi / projekcija izvlačenja ruke
 3. Kata tori Gokyo - hvat za ovratnik / ”Peta poluga” i poluga na podu
 4. Ushiro tori Kokyunage - obuhvat straga / zbacivanje s leđa
 5. Katateryotetori Nikyo - hvat zgloba sa dvije ruke / ”Druga poluga” i poluga na podu
 6. Suwariwaza (tehnike u seizi, na koljenima)
  • Shomenuchi Kokyunage
  • Shomenuchi Ikkyo
  • Kata tori Nikyo
 7. Bokken kata I - Prva forma; 13 pokreta (Happo Giri; rezanje u 8 smjerova)
 8. Jiyu Waza - Slobodne tehnike; obrana od bilo kojeg hvata

Poželjan HAS SEMINAR

2.KYU - Bijeli pojas sa 1 smeđom oznakom / min.12 mjeseci treniranja

Ki-testovi i vježbe

 1. Agura no Shisei - sjedenje sa prekriženim nogama
 2. Kata Ashiage - podignuta prednja noga, ruka ispružena ispred
 3. Agaranai Karada - tijelo bez mogućnosti dizanja
 4. Četiri osnovna principa u Aikidou?
 5. Što je aikido?
 6. Meisoho - prikaz i pitanja o treningu meditacije
 7. Kokyuho - prikaz i pitanja o treningu disanja

Tehnike

 1. Ryokata tori Kokyunage - hvat ramena sprijeda / ”timing bacanje”
 2. Ushirokata Kokyunage - hvat oba ramena straga / ”timing bacanje” sa naklonom
 3. Katateryote tori Kokyunage - hvat zgloba sa obje ruke / ”timing bacanje" kontrola glave
 4. Ryokata tori Kotegaeshi - hvat oba ramena / izvrtanje zgloba (u pod)
 5. Kata tori Menuchi Iriminage - hvat ramena jednom, a drugom Shomenuchi ili Yokomenuchi u glavu / bacanje iskorakom
 6. Hanmi Hantachi Waza(nage u seizi, uke u tachi wazi)
  • Katate tori Shihonage
  • Katate tori Sankyo
  • Munetsuki Kotegaeshi
 7. Ryote tori Koshinage - hvat oba zgloba / bacanje preko bokova
 8. Maegeri Kokyunage - direktni udarac nogom / ”timing bacanje”
 9. Jiyu Waza -Slobodne tehnike; obrana od bilo kojeg napada
 10. Jo Kata I - Prva forma sa štapom; 22 pokreta

Poželjan HAS SEMINAR

1.KYU - Bijeli pojas sa 2 smeđe oznake / min.12 mjeseci treniranja

Ki-testovi i vježbe

 1. Tai Sabaki sa Bokkenom - pariranje sa sabljom (drvenom) od:S homenuchi,Yokomenuchi, Gyaku Yokomenuchi, Munetsuki sa prednjom i sa stražnjom nogom

Tehnike

 1. Ushirotekubi tori Jujinage - hvat oba zgloba od straga / provlačenje i vezivanje partnerovih ruka u regiji laktova i bacanje
 2. Yokomenuchi Sudori - bočni udarac u glavu / bacanje “nestajanjem” na stranu zadnje noge
 3. Katateryote tori Kotegaeshi - hvat jedne ruke sa dvije ruke / izvrtanje zgloba donje ruke i poluga na podu
 4. Munetsuki Sumiotoshi - Udarac u grudi / bacanje u kut
 5. Kata tori Ganmenuchi Ikkyo - hvat ovratnika sa direktnim udarcem u grudi / ”Prva poluga“ i kontrola
 6. Tantodori - obrana od bilo kojeg napada nožem; najmanje tri tehnike protiv Shomenuchi, Yokomenuchi i Munetsuki napada
 7. Bokken Kata II - druga forma sablje; 13 pokreta
 8. Randori - napad više napadača (3); bilo koji napad

Poželjan HAS SEMINAR

1.DAN - Crni pojas - SHO DAN

Dva pisana članka: Što je Aikido? Što je Shugyo?

Tehnike

 1. Munetsuki - slobodni prikaz, min. pet tehnika
 2. Yokomenuchi - slobodni prikaz, min. pet tehnika
 3. Ushirotekubi tori - slobodni prikaz, min. pet tehnika
 4. Ryote tori - slobodni prikaz, min. pet tehnika
 5. Hanmi Hantachi - slobodni prikaz bez ograničenja
 6. Bokken Dori - “Otimanje drvene sablje”; nenaoružan nage prikazuje min. tri tehnike od Shomenuchi, Yokomenuchi i Munetsuki napada
 7. Jo Kata II - druga forma; 22 pokreta
 8. Randori - napad više napadača (4); bilo koji napad
2.DAN - Crni pojas - NI DAN

Jedan pisani članak: Aikido povijest i budućnost.

Tehnike

 1. Kata tori Ganmenuchi - slobodni prikaz (direktni udarac); min.5 tehnika
 2. Shomenuchi - slobodni prikaz ;min. 5 tehnika
 3. Hanmi Hantachi - slobodni prikaz protiv 2 napadača
 4. Jo Dori - “Otimanje drvenog štapa”; nenaoružan nage prikazuje min. tri tehnike od Shomenuchi, Yokomenuchi i Munetsuki napada
 5. Randori - napad više napadača (5); bilo koji napad
3.DAN - Crni pojas - SAN DAN

Jedan pisani članak: Aikido filozofija

Tehnike

 1. Jo Nage - “Bacanje ukea sa drvenim štapom”; slobodni neograničeni prikaz
 2. Kumijo - “Štap protiv štapa” (5 kata)
 3. Kumitachi - “Bokken protiv Bokkena”(6 kata)
 4. Randori - napad više napadača (6); bilo koji napa
4.DAN - Crni pojas - YON DAN

Jedan pisani članak: Primjena Aikidoa

Razgovor sa Shihanom

Tehnike

 1. Kihon Waza - osnovne tehnike; 5 minuta slobodnog prikaza
 2. Henka Waza - promjena tehnika; 5 minuta slobodnog prikaza
 3. Oyo Waza - primjena ili napredne tehnike; 5 minuta slobodnog prikaza
 4. Instruktorska metodologija - Slobodni prikaz; Kako podučiti Kihon Wazu i Oyo Wazu

Copyright (c) 2014 Aikido Društvo Slavonija. All rights reserved. Design by ML

InfoNET hosting